nhà > Trò chơi mát > phương Đông tán tỉnh game

 
YOU LIKE?   94%
Trò chơi thông tin:
Tags:
Mô tả: giữ cách nhấp vào trái tim trên thanh tiến trình để điền vào thanh nhanh hơn các đối thủ của bạn. bấm vào mỗi cậu bé trên đường bạn để làm cho anh ta rơi vào tình yêu với bạn nhanh hơn so với đối thủ cạnh tranh của bạn!
Bản quyền © 2009 Racing tầm Tất cả các quyền.